Logo knif 7a0a1876f2dcf88e1a5704f7688b3a271342666fcb08c111464b3b4c6fe58ef0

Upadłość konsumencka - projekt noweli ułatwi zawieranie układów


2018-05-28
#ZUS

Upadłość konsumencka - projekt noweli ułatwi zawieranie układów

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt noweli Prawa upadłościowego ws. upadłości konsumenckiej. Dłużnicy mogliby według jego zapisów zawierać układy z wierzycielami poza sądem. W projekcie zapisano też rezygnację z badania przez sąd stopnia zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności.

W uzasadnieniu prac nad projektem czytamy, że powodem jego przygotowania były problemy, jakie pojawiły się od czasu obowiązywania nowych zasad upadłości konsumenckiej. Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji.

Zwiększona liczba spraw niewątpliwie ujawniła wiele problemów, które wiążą się ze stosowaniem znowelizowanych przepisów
– informują autorzy projektu i dodają, że zaproponowane rozwiązania stanowią odpowiedź na "słabości obowiązującego modelu upadłości konsumenckiej".

Układy poza sądem, brak konieczności badań

Podstawowym instrumentem, mającym umożliwić sprawniejsze rozwiązywanie problemu nadmiernego zadłużenia jest wprowadzenie możliwości zawierania przez dłużników układów z wierzycielami poza sądem. Z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tak zawartego układu. Zakłada się, że rozwiązanie to pozwoli na znaczące zmniejszenie przyrostu nowych postępowań, w których konieczne jest ogłoszenie upadłości dłużnika.

Innym rozwiązaniem usprawniającym jest "rezygnacja z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności".

Mając na uwadze dużą liczbę postępowań upadłościowych, w których brak jest majątku podlegającego egzekucji, projekt przewiduje możliwość ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości dłużnika (przed ogłoszeniem upadłości) i wydania orzeczenia kończącego postępowanie bez fazy właściwego postępowania upadłościowego, to jest bez ustalania planu spłat
– czytamy w uzasadnieniu.

Zaproponowano także, że "dla dłużnika niebędącego przedsiębiorcą, będzie możliwe zaproponowanie szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji (...), co zwiększy elastyczność dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności i nowego startu".

W dokumencie pojawia się rozwiązanie, zgodnie z którym "umorzenie zobowiązań bez planu spłat będzie miało charakter warunkowy we wszystkich tych przypadkach, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji upadłego, która będzie miała trwały charakter".

Zgłoszenia wierzytelności, według zapisów projektu, będą składane bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu, pełniącemu funkcje syndyka, w miejsce składania ich do sądu.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie może wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – na przykład: nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Dwie najważniejsze funkcje upadłości konsumenckiej to:

  • oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów,

  • windykacja - odzyskanie należności przez wierzycieli.

Warunkiem jest ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości, jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem. Ogłoszenia upadłości ani oddłużenia nie uzyska osoba, która doprowadziła do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, np. podejmowała działania na szkodę swoich wierzycieli lub w toku postępowania ukrywała majątek.

W postępowaniu upadłościowym dochodzi do sprzedaży całego lub części majątku konsumenta. Uzyskane w ten sposób środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy zgłosili istnienie swojej wierzytelności do sędziego-komisarza. Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk.

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta – osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej także niezarejestrowanej. Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć małżeństwo – może jednak złożyć go osobno każdy z małżonków, spełniających kryteria.Artykuł na podstawie: businessinsider.com.plLogo knif 7a0a1876f2dcf88e1a5704f7688b3a271342666fcb08c111464b3b4c6fe58ef0
Logo knif 7a0a1876f2dcf88e1a5704f7688b3a271342666fcb08c111464b3b4c6fe58ef0


Przeczytaj najnowsze artykuły


Sprawdź sam i zobacz wyroki naszych klientów!


Konkurs - polecaj nas i odbieraj nagrody!

Konkurs plakat 25 02 19

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności
Grupa Kapitałowa

Twój problem też możemy rozwiązać! Oddaj go do analizy i sam sprawdź!


Znajdź nas na:

logo youtube

Wspierają nas:

AnulujPolise Bezprawie Bankowe Sklep z Prawem MK Evolution

Wspieramy:

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu II Niebieski Marsz Dla Autyzmu Klub 100

Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900


Certyfikat KRD
Dyplom 'Orły Prawa'

Poinformuj o nas znajomych:


Zadzwoń do nas z problemem prawnym.
Na pewno pomożemy!
+48 733 778 096
CHF
Chcesz przeanalizować kredyt frankowy?
Skorzystaj z naszego autorskiego kalkulatora.