Jesteś ciekaw, czy naprawdę aż tyle spraw wygrywamy?

Jeżeli dalej nie wierzysz, możesz sprawdzić autentyczne wyroki, które regularnie publikujemy w zakładce "AKTUALNOŚCI → WYROKI I UGODY"

Logo knif 7a0a1876f2dcf88e1a5704f7688b3a271342666fcb08c111464b3b4c6fe58ef0

Windykacja

17.10.2020

Rekord jesieni 2020

Wspaniała wiadomość -#REKORD jesieni 2020 😀😄 - W dniu 09.10.2020 r. sąd ogłosił kolejną #upadłość Panu Marcinowi z Łodzi 🙂, a 13.10.2020 Panu Damianowi ze Zgierza w ciągu 1,5 miesiąca od złożenia wniosku! 🙂🙂 Gratulację 🌹🌹🌹


Jeżeli chcesz, aby Twoja jesień była kolorowa tak jak naszych klientów, a masz problemy finansowe, to zgłoś się do nas i otrzymaj bezpłatna analizę sprawy 👩‍🏫👩‍🏫 Nie pozwól, aby #długi zmarnowały ci #życie...🤔


p.s. już wkrótce nagrania na naszym kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=_2-GCOTHfko...


Kontakt: 733-778-096 Link do ankiety: https://knfteam.pl/oferta/oddluzanie


Powodzenia i wytrwałości Życzy Zespół KNF TEAM 👍

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!

31.10.2019

Ogłosiliśmy upadłość dla Naszego klienta

Ogłosiliśmy Upadłość dla naszej Klientki, której problemy z zadłużeniem były konsekwencją uwikłania w pętlę kredytową. To dla nas ogromne wyróżnienie kiedy możemy stać się wyborem Naszych Klientów i towarzyszyć im w aktywnym dochodzeniu swoich praw.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!

14.02.2019

Alimenty – to nie tylko pieniądze, to odpowiedzialność za czyjeś życie!

Płacenie alimentów to często zmora wszystkich tych, którzy próbują uzyskać należne świadczenia dla swoich dzieci. Nie można nikogo zmusić do miłości, ale warto czuć się odpowiedzialnym za jej owoce jakimi są dzieci. Często dla dłużnika alimentacyjnego wartość zasądzonych alimentów to przysłowiowe „tylko kilka groszy”, a perspektywy osób, którym należy się świadczenie, to „aż kilka groszy.” Pomimo wielu prób i starań ciężko jest w jakikolwiek sposób uzyskać świadczenie, gdyż często się zdarza, że dłużnik po prostu uchyla się od płacenia alimentów powołując się albo na niskie wynagrodzenie albo zupełnie na brak zatrudnienia. Przykłady takich sytuacji można mnożyć krocie, czego dowodem są zatrważające statystyki, z których jasno wynika, iż iczba dłużników alimentacyjnych widniejących w BIG InfoMonitor wzrosła w minionym 2018 roku o ponad 34 tys. do 306 tys.!!! Ich zaległość zwiększyła się o prawie 654 mln zł do 11,8 mld zł. Średnio na jednego dłużnika alimentacyjnego, przypada już 38,6 tys. zł niezapłaconych alimentów. Niektórzy nie płacą od lat!!! Dlatego też Rząd postanowił powiedzieć głośno – NIE! Koniec z unikaniem płatności, nowy – 2019 rok – to czas rewolucyjnych zmian w wielu dziedzinach naszego życia. Na szczęście dotkną również tzw. „Alimenciarzy”, a rozwiązań będzie duży wachlarz. Od tego roku etapami wdrożone zostaną rozwiązania zawarte w Ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Plany są dość obiecujące…
Od stycznia wszyscy organizatorzy prac publicznych mają obowiązek aby w pierwszej kolejności zatrudniać dłużników alimentacyjnych, a Urzędy Pracy z kolei winni aktywizować bezrobotnych alimenciarzy. Warto zauważyć, zmianę, która dotyczy nietykalnej dotychczas dla komornika diety wypłacanej pracownikowi, do tej pory wolnej od egzekucji (obecnie to jej połowa). W rękach Komorników znajdzie się kolejne narzędzie w postaci wachlarzu kar dla pracodawców, którzy będą utrudniać proces egzekucji, np. brak odpowiedzi na temat dłużnika, nie przekazanie zajętego wynagrodzenia czy potrącenie zbyt niskiej kwoty może oznacza do 5 tys. zł grzywny - mamy nadzieję, że współodpowiedzialność przyczyni się do zwiększenia wpływów z tego tytułu. Kolejnym obostrzeniem dla dłużnika alimentacyjnego będzie zobowiązanie do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo jako osoba poszukująca pracy. Zmieni się też dostępność do pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego – jest to pełna optymizmu wiadomość, dla rodziców wychowujących dzieci, którym przyznano alimenty. Dla świadczeń wypłacanych od października 2019 roku limit dochodów netto będzie wynosić 800 zł. Obecnie o świadczenia z Funduszu mogą się starać osoby, które mają w gospodarstwie domowym nie więcej niż 725 zł dochodu netto na osobę. Stawka ta obowiązuje od 2008 r. Z kolei od grudnia 2019 r. komornik będzie szybciej pozyskiwał dane z ZUS o dłużniku alimentacyjnym. Będą one przekazywane drogą elektroniczną, a nie papierową jak dotychczas. Pozwoli to na natychmiastowe podjęcie przez komornika działań wobec dłużnika alimentacyjnego, w przypadku każdorazowego podjęcia przez niego legalnej pracy zarobkowej. Komornicy będą też powiadamiać ZUS, co najmniej raz na pół roku, o prowadzonych egzekucjach na dłużnikach alimentacyjnych. Zwiększenie komunikacji pomiędzy Komornikiem, a Urzędami spowoduje szybszą reakcję i dwutorowe działanie.

Inną możliwością uzyskania spłaty zasądzonych alimentów jest nowy w Program zapowiedzianym przez premiera Morawieckiego - Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jednym z jego głównych zamierzeń ma być wspieranie Polaków w oszczędzaniu na emeryturę, a zgromadzone w ten sposób pieniądze nie będą podlegały egzekucji sądowej ani administracyjnej. Program jednak zakłada jednak jeden wyjątek – zobowiązania alimentacyjne to jedyne wykluczenie. Oszczędności zgromadzone w ten sposób będzie można egzekwować tym, którzy nie płacą alimentów. Ważne jest również, że ustawodawca przewidział okoliczność tzw. „skruchy”, która daje Wierzycielowi alimentacyjnemu możliwość wystąpienia do organu egzekucyjnego z wnioskiem o egzekucję roszczeń alimentacyjnych ze środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Zgodnie z przepisami na rzecz alimentów można będzie ściągnąć zarówno pieniądze odłożone przez pracownika, pracodawcę, jak i roczny bonus, który wypłaca państwo.

Uchylanie się od płacenia – czy ten proceder zostanie ukrócony?

W końcu doczekliśmy się doprecyzowania wcześniejszego stwierdzenia mówiącego o karaniu za „uporczywe” uchylanie się od płacenia. Niejednoznaczne określenie utrudniało policji i prokuraturze działania w oparciu o te przepisy (art. 209 k.k.). Jednak większość rodziców, którzy skorzystali z nowych przepisów kodeksu karnego dających możliwość zgłoszenia nie alimentacji jako przestępstwa uważa, że nie przyniosło to żadnych efektów. Powody? Wyroki sądów są zbyt łagodne. Poczynione działania Instytucji Państwowych, które kierują dłużników, np. na prace społeczne w wymiarze kilku godzin miesięcznie nie przynosi zamierzonych rezultatów, gdyż nadal nie płacili alimentów. Często sprawy są umarzane, bo dłużnicy wpłacają niewielkie kwoty lub deklarują prokuratorom, że zaczną płacić, więc w interpretacji prokuratorów nie uchylają się od utrzymywania dzieci, zatem jak to możliwe, że dłużników alimentacyjnych przybywa ??? Najwyższy przyrost liczby dłużników alimentacyjnych, według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, miał miejsce w lutym, kiedy to do bazy trafiło 3 984 nowych osób. W sumie w ciągu roku przybyło 34 137 niepłacących alimentów. I na koniec 2018 r. było to 306 348 osób. Z danych z końca grudnia 2018 r., zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że alimentów nie płaci 306 348 osób, a ich łączna zaległość przekracza 11,8 mld zł. Dane te przekazywane są przez jednostki samorządu terytorialnego z całej Polski. A jak to wygląda w poszczególnych województwach? – Czołowe miejsce pod względem liczby osób niepłacących alimentów nadal zajmują kolejno województwa: śląskie (38 220 osób), mazowieckie (33 016 osób) oraz dolnośląskie (30 776 osób). W tych województwach są też najwyższe kwoty zaległości przekraczające miliard złotych. Do grupy „niechlubnych zwycięzców” zbliża się także woj. wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. W najmniejszym stopniu ten problem dotyka Opolszczyznę i Podlasie. Najwyższa średnia zaległość na osobę występuje na Lubelszczyźnie oraz w województwie świętokrzyskim. Wyższą niż średnia krajowa ma 11 województw. Choć przedstawione dane na tą chwilę nie napawają optymizmem, być może właśnie planowane zmiany w tym roku przyczynią się do obniżenia statystyk, a szala przechyli się na wzrost opłaconych alimentów. Mamy nadzieję, że plany zostaną wcielone w życie i respektowane, gdyż są bardzo obiecujące i napawające optymizmem.


Opracowanie na podstawie: dostęp 14.02.2019 r.
strefabiznesu.pl
fakt.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!

02.01.2019

Komornik - zmiany po 01.01.2019

Nowy Rok to nie tylko liczne postanowienia i nowe obietnice ale również szereg zmian, które zachodzić będą w niemalże każdej dziedzinie życia. Największe z nich obserwować możemy nie tylko wśród przedsiębiorców ale dość radykalne zmiany dotyczą komorników. Od 01.01.2019 roku zaczynają obowiązywać dwie kluczowe ustawy „Nowa ustawa o komornikach sądowych” oraz „Ustawa o kosztach komorniczych”, co pokazuje, iż w prawie komorniczym zmieni się bardzo wiele, znaczące regulacje i obostrzenia mają na celu wprowadzenie ładu, porządku, a także zwiększenie przejrzystości pracy komorników.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany oraz link do pełnej wersji artykułu zachęcając do lektury.

Uprawnienia nadzorcze
Pierwsza zmiana dotyczy sprawowania nadzoru na miejscu, w sposób kluczowy i istotny zostaną zwiększone uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesów Sądów Rejonowych nad komornikami.

Nowe prawo wprowadza obowiązek nagrywania czynności i sporządzanie formularza.
Wprowadzenie obowiązku nagrywania poszczególnych czynności egzekucyjnych komornika przeprowadzanych w terenie. Nagranie takie ma być dołączane każdorazowo do akt postępowania, co w przypadku złożenia skargi na czynności komornicze pozwala na odtworzenia rzeczywistego przebiegu czynności.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie zasady w przypadku, gdy dochodzi do przymusowego otwarcia przez komornika mieszkania dłużnika lub przeszukania takiego mieszkania, wówczas czynności te muszą przebiegać w asyście policji. Zmienione zostały również zasady prowadzenia egzekucji z ruchomości, między innymi poprzez precyzyjne określenie ruchomości, które nie podlegają zajęciu.

Kontrole i odpowiedzialność
Rozszerzeniu ulega także katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie. W takich przypadkach postępowania takie zostaną przyśpieszone. Kancelarie komornicze według nowych zasad będą kontrolowane co najmniej raz na dwa lata, a nie jak do tej pory raz na cztery lata. Kontroli finansowej dokonywać będzie mógł również Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego. Niezależnie od kontroli stałych, Prezesi Sądów Rejonowych, jak również Minister Sprawiedliwości, będą mogli inicjować kontrole incydentalne, wybiórcze również z udziałem biegłego rewidenta.

Zmianie ulegają również wymogi związane z wykształceniem, wiekiem i rewirem
Komornicy będą musieli posiadać wykształcenie wyższe, a zatem skończyć studia prawnicze (w terminie 7 lat od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu wejścia w życie nowej ustawy), albo odejdą z zawodu. Ustawa podnosi także granicę minimalnego wieku osoby powoływanej na to stanowisko – z 26 na 28 lat przy jednoczesnym obniżeniu górnej granicy wieku komornika – z 70 do 65 lat. Jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami pracy komornika w terenie.
Komornik będzie mógł prowadzić działalność głównie na terenie swojego rewiru. Dopiero brak zaległości w prowadzeniu spraw „z rewiru” przekraczających 6 miesięcy pozwoli na uzyskiwanie premii polegającej na możliwości przyjmowaniu spraw z wyboru wierzyciela. Przy zastrzeżeniu, iż komornik będzie miał prawo prowadzenia tych spraw tylko w granicach apelacji. Dodatkowo komornik nie będzie miał możliwości przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela, gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczy 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczy 35 %, a także, gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczy 5000. Jednocześnie przewidziano ułatwienia w przyjmowaniu spraw z wyboru dla komorników rozpoczynających służbę, tych którzy nie przyjęli więcej niż 1000 spraw.

Przejrzystość majątkowa zapisana w ustawie
Oświadczenie majątkowe składane przez komorników będzie uzupełnione o wyraźne wskazanie wszystkich dochodów, ich źródeł i wysokości. Kopia oświadczenia zostanie przesłana właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Oświadczenie będzie jawne, wzorowane na tych dotyczących sędziów. Komornika nie będącego przedsiębiorcą, posiadającego dodatkowo zakaz prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, będą obowiązywać przejrzyste zasady w zakresie możliwości dodatkowego zarobkowania. Komornik będzie mógł utrzymywać się wyłącznie z wynagrodzenia za pracę w kancelarii. Nowe przepisy zmieniają kształt aplikacji komorniczej, zwiększa nacisk na przyswojenie zasad etyki i rzetelność w wykonywaniu zawodu komornika

Danina publiczna, czynności bez VAT
Pobierane przez komorników opłaty egzekucyjne staną się również daniną publiczną, która stanowić będzie dochód budżetu państwa. Wynagrodzenie komornika będzie prowizyjne, i stanowić będzie część pobranych opłat. Procentowa wysokość wynagrodzenia będzie malała wraz z wysokością ściągniętych przez komornika opłat i plasować się będzie w granicach od 99% do 60%. Bardzo istotne jest porozumienie Ministerstwa Sprawiedliwości z Ministerstwem Finansów w kwestii dotyczącej zmiany przepisów wydana zostanie interpretacja ogólna, w myśl której czynności komorników wykonywane w postępowaniu egzekucyjnym nie będą podlegać opodatkowaniu VAT. Ustawa o kosztach komorniczych racjonalizuje opłaty egzekucyjne. Wysokość opłat minimalnych, maksymalnych oraz stałych ma być określona kwotowo, a nie jak do tej pory w formie ułamka przeciętnego wynagrodzenia. Najniższa opłata wynosi 150 zł, a maksymalna nie może przekraczać 50 000 zł. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych przewidziano jednolitą stawkę opłaty, określoną jako 10 proc. egzekwowanego roszczenia (do tej pory 15% i 8%). W celu uzależnienia wysokości opłaty od rzeczywistego nakładu pracy komornika oraz „docenienia” dłużnika, który spełnia świadczenie do rąk komornika, wprowadzono regulacje przewidujące obniżone stawki opłaty. Jeżeli dłużnik na poczet egzekwowanego świadczenia wpłaca kwotę bezpośrednio komornikowi lub też na jego rachunek bankowy, w terminie miesiąca od daty doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik ściąga od dłużnika opłatę w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. Obniżono przy tym te opłaty, których wysokość była rażąco wygórowana. Ponadto w ustawie przewidziano, że w sprawach, w których dochodzi do dobrowolnego spełnienia świadczenia niepieniężnego (np. wydania nieruchomości, opróżnienia lokalu) przez dłużnika przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, komornik zwróci wierzycielowi 50% uiszczonej opłaty.

Podsumowując zachodzące zmiany mają oddźwięk pozytywny i póki, co dają poczucie zwiększenia kontroli nad pracą komorników, a także napawają spokojem i przekonaniem, że liczne procedery, o których często słyszeliśmy w mediach nie będą miały racji bytu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!

07.12.2018

Ponad 5,5 tys zł wygranej ze Skandią!

Po wygranej w I instancji Towarzystwo Ubezpieczeniowe SKANDIA złożyło apelację. W II instancji Sąd podjął decyzję oddalającą apelację pozwanego!
Gratulujemy!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!

Zainteresował Cię ten temat?
A może chciałbyś sprawdzić naszą ofertę z nim związaną?


Logo knif 7a0a1876f2dcf88e1a5704f7688b3a271342666fcb08c111464b3b4c6fe58ef0
Logo knif 7a0a1876f2dcf88e1a5704f7688b3a271342666fcb08c111464b3b4c6fe58ef0


Przeczytaj najnowsze artykuły


Sprawdź sam i zobacz wyroki naszych klientów!


Konkurs - polecaj nas i odbieraj nagrody!

Konkurs plakat 25 02 19

Zapisz się, aby otrzymywać od nas najnowsze informacje:
Polityka prywatności
Grupa Kapitałowa

Twój problem też możemy rozwiązać! Oddaj go do analizy i sam sprawdź!


Znajdź nas na:

logo youtube

Wspierają nas:

AnulujPolise Bezprawie Bankowe Sklep z Prawem MK Evolution

Wspieramy:

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu II Niebieski Marsz Dla Autyzmu Klub 100

Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900


Certyfikat KRD
Dyplom 'Orły Prawa'

Poinformuj o nas znajomych:


Zadzwoń do nas z problemem prawnym.
Na pewno pomożemy!
+48 733 778 096
CHF
Chcesz przeanalizować kredyt frankowy?
Skorzystaj z naszego autorskiego kalkulatora.